בית המשפט המחוזי בת"א דחה (9.1.19), בקשה של אוניברסיטת תל אביב לסילוק על הסף של תובענה ייצוגית שהגיש סטודנט לתואר שני במוסד, בעניין גביית דמי אבטחה.

בהחלטתו מאבחן בית המשפט מפסיקות קודמות שקבעו כי האוניברסיטה ביחסיה עם הסטודנטים אינה עוסק (למשל פסה"ד בעניין סובול נ' אוניברסיטת חיפה וכן פסה"ד בעניין בוצ'ס נ' אוניברסיטת בן גוריון שעסקו בגביית של תשלומים נלווים לשכ"ל – הראשון ובגביית דמי רישום במסגרת ערכת הרשמה – השני) וקובע כי במקרה זה אין מדובר בפעילות הקשורה בהקניית ידע והשכלה אקדמית (שביחס אליהן נפסק עד כה כי מוסד השכלה גבוהה אינו "עוסק" לעניין החקיקה הצרכנית). בית המשפט מציין בהחלטתו כי גביית דמי אבטחה אמנם חשובה אך אין לה "כל קשר לפעילות של הקניית הידע" ואינה מבוצעת בידי הצוות האקדמי אלא ע"י חברת אבטחה חיצונית והיא משרתת את כלל באי הקמפוס, לרבות עובדים, אורחים וגופים נוספים ולא רק את הסטודנטים. אנו סבורים כי מדובר בפסיקה בעייתית הן בשים לב לפעילותה הציבורית של האוניברסיטה כפי שבאה לידי הכרה בפסיקות קודמות שקבעו כי אינה "עוסק" והן לאור חובת האוניברסיטה בשירותי אבטחה מכוח החוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998 (בגין פעילותה כאוניברסיטה ולא בגין יתר הפעילויות הנזכרות בפסק הדין ככאלו שמצדיקות לראות בה "עוסק").

נעדכן שוב, עם קבלת החלטה סופית בהליך.