ביום 22.2.2024 הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דוח פיקוח רוחב (לינק לעמוד של הרשות להגנת הפרטיות ובו הדו"ח המלא) בקרב עמותות והמגזר השלישי בנושא אבטחת מידע והגנה על פרטיות.

במסגרת הדו"ח בדקה הרשות 33 גופים מהמגזר השלישי ומצאה ליקויים רבים הן בכל הקשור בניהול מאגרי מידע ובבקרה ארגונית, הן בעניין העברת מידע בין גופים ציבוריים, והן בכל נושא אבטחת מידע

אחת המסקנות העיקריות של הדו"ח היא שצריך להעלות את המודעות של עמותות ושל המגזר השלישי לחשיבות הטיפול בנושא הגנת הפרטיות

:בין יתר המלצות ומסקנות הדו"ח

על הגופים לגבש נוהל אבטחת מידע אשר יכלול בין היתר התייחסות לנושאי אבטחה פיזית, הרשאות גישה, תיאור אמצעי ההגנה, הוראות למורשי גישה, ניהול סיכונים, התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, התקנים ניידים וכו

על הגופים המפוקחים לבצע הדרכות לכלל בעלי הרשאות הגישה בטרם יקבלו גישה למאגר המידע, ובמאגרי מידע בעלי רמת אבטחה בינונית או גבוהה יש לקיים הדרכה זו לפחות אחת לשנתיים

  • לינק לדו"ח המלא ולהמלצות המלאות : https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/audit-report