יאיר הוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים, בעל תואר LL.B., חבר לשכת עורכי הדין בישראל (משנת 1991) ונוטריון.

יאיר הצטרף למשרד בשנת 1992 ושותף בו משנת 1998.

יאיר מעניק ליווי משפטי מקיף לשורה ארוכה של גופים ומוסדות בתחומי עיסוקם השונים, לרבות ממשל תאגידי, התקשרויות מסחריות, ליטיגציה אזרחית – מסחרית.

ליאיר ניסיון עשיר בליווי וייצוג מעסיקים בהסדרת הסכמי שכר והעסקה בגופים מתוקצבים ונתמכים, לרבות בליווי מו"מ במשפט העבודה הקיבוצי, הסכמים קיבוציים, ליטיגציה בתחום וכן מגעים מול הרשויות המפקחות על השכר, על התקצוב ועל העסקת כוח אדם.

יאיר משתתף באופן קבוע כיועץ משפטי בועדים מנהלים, ועדות ביקורת, ועדות מכרזים, אסיפות כלליות, ודירקטוריונים.