דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

התאגידים והארגונים המקבלים שירותים מהמשרד הם, בין היתר, מוסדות ציבור, מוסדות להשכלה גבוהה, תרבות, אמנות, חינוך, קרנות ומחקר, אשר פועלים בתחומי הפעילות הקהילתית, השינוי החברתי, הספורט, הרווחה, הדיור המוגן ובתי האבות, לצד פעילות בתחומי המשפט המסחרי על כל היבטיה.
עם לקוחות המשרד נמנים "גופים מתוקצבים"; "גופים נתמכים"; ארגונים המקבלים "תמיכות" וארגונים הנותנים לרשויות השונות "שירותים". למשרד ניסיון רב בכל ההליכים הכרוכים בקבלת התקציבים, התמיכות, ההתקשרויות למתן שירותים למיניהם, מו"מ עם הגורמים המתקצבים, התומכים או עם רוכשי השירותים ומילוי הדרישות הפורמליות לעניינים אלה.
המשרד מתמחה גם בדרכי מימון פעילותן של מלכ"רים: גיוס אמצעים כספיים, הכנסות עצמיות, תרומות ומענקים (מיחידים ומקרנות), הקמה וקשר עם אגודות ידידים והקמת ורישום הקדשות, פירוק ומיזוג מלכ"רים.
המשרד מספק שירותים קבועים לעשרות מוסדות מוכרים, מתוקצבים ואחרים, להשכלה גבוהה, המשרד מעניק גם שירותים מזדמנים למוסדות להשכלה גבוהה רבים נוספים, לתאגידים הפועלים מכוח חוק ולשורה ארוכה מאוד של מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים), ארגוני גג, עמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות וגופים ציבוריים אחרים.

בין לקוחות המשרד ישנן עמותות, חברות לתועלת הציבור, חברות זרות הרשומות בישראל, קרנות מהארץ ומחו"ל ותאגידים מכוח חוק.

בין  הלקוחות המלכ"רים של המשרד, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, בתי ספר טכנולוגיים, קרנות, ארגונים העוסקים בשינוי חברתי, בזכויות אדם, מתן שירותים, חינוך, תרבות, ספורט, זכויות אזרח, דיורים מוגנים, ונושאים חברתיים אחרים.

בין לקוחות המשרד העוסקים בחינוך והשכלה גבוהה, חינוך טכנולוגי והדרכה ניתן למנות את האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים; המסלול האקדמי – המכללה למינהל; המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון; המרכז האקדמי לב; המכללה הטכנולוגית באר שבע; עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; המרכז האקדמי פרס, רחובות; המכללה האקדמית רמת גן, המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג, שאנן – המכללה האקדמית-הדתית לחינוך, ועוד.

בין לקוחות המשרד שהן קרנות ניתן למנות את: קרן תלפד;  קרן אמא (קרן משפחתית של תושבי ארה"ב); קרן מגי; קרן מיראז'; הקרן החדשה לישראל; ועוד.

המשרד נותן שירותים משפטיים למספר ארגוני גג וביניהם: פורום מוסדות התרבות; שתי"ל שירותי ייעוץ ותמיכה בארגונים; ג'וינט ישראל, מרכז הספר והספריות בישראל ואח'.

המשרד נותן שירותים משפטיים לתאגידים שהוקמו מכוח חוק, ביניהם יד יצחק בן צבי,  המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, בגבעת התחמושת, ירושלים; המרכז לתרבות יהדות אתיופיה; הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו.

עשרות רבות של עמותות וארגונים אחרים העוסקים במגוון רחב ביותר של פעילויות מקבלים מאתנו, דרך קבע, ייעוץ ושירותים משפטיים ובכללם: "בית התפוצות"; בית איזי שפירא;  להקת המחול הקיבוצית; בי"ס לג'אז "רימון"; יד ביד – עמותה לחינוך דו-לשוני; "כל זכות"; המוקד להגנת הפרט; אגודת "ניצן"; רשת הון סיכוי (IVN ); קו משווה – קואליציית מעסיקים לקידום שוויון בתעסוקה לאקדמאים ערבים ובני מיעוטים אחרים; הקואליציה הישראלית לטראומה; "בסיס לאמנות ותרבות", הבונים דרור, המחנות העולים", פעמונים, "נא לגעת", "והדרת – המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן", "דרך הג'אז", ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון שלווה ועמותות וארגונים רבים נוספים.