מכוח סעיף 17 לחוק הדיור המוגן נחקקו לפני מספר חודשים, תקנות בעניין הפירוט אותו יש לכלול במסגרת מסמך הגילוי (המסמך […]

המשך...