אהוד  (אודי)  בן נפתלי

אודי חבר לשכת עורכי הדין מאז שנת 2010 ועובד במשרד מאז שנת 2008

בוגר הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.
במסגרת תפקידיו במשרד עוסק, בין היתר, במתן יעוץ משפטי לארגונים ללא כוונת רווח,
משמש כיועץ משפטי של מספר תאגידים ציבוריים ושל מספר רב של עמותות הקדשות וחברות לתועלת הציבור
הפועלות במגוון תחומים ובהיקפי פעילות משמעותיים.
בנוסף, מייעץ באופן שוטף למספר תאגידים ציבוריים וחבר בוועדות המכרזים שלהם.
במהלך עבודתו במשרד, פיתח אודי מומחיות ייחודית בתחום התאגידים הסטטוטוריים ומוסדות החינוך והרגולציה הרלבנטית להם, דיני השכלה גבוהה, דיני עבודה ומכרזים