מנחם בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן (שנת 1994) בעל תואר LL.B., חבר לשכת עורכי הדין בישראל (שנת 1995) ונוטריון.

מנחם מעניק ליווי משפטי מקיף של ייזומי מקרקעין שונים, קבוצות רכישה, פרוייקטים במסגרת תמ"א 38 והליכי תכנון שונים, לרבות הליכי השבחה של נדלן, היטלים ומיסוי מקרקעין.

בתוך כך מלווה מנחם את הליכי בחירת היועצים, האדריכלים והמתכננים, וכן את הליכי בחירת קבלנים, במסגרת הליכים תחרותיים שונים.

מנחם משתתף קבוע כיועץ משפטי בחברי נאמנים, ועדי מנהלים, ועדות כספים, ועדות השקעות, וועדות מכרזים בחברות וארגונים שונים, ובכללם מוסדות השכלה גבוהה ותאגידים מכוח חוק.

למנחם מומחיות בניהול עזבונות, ירושות, צוואות ובבקשות לצווי קיום, והוא משמש מנהל נכסים שונים בנאמנויות.