מנחם בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן (שנת 1994) בעל תואר LL.B., חבר לשכת עורכי הדין בישראל (שנת 1995) ונוטריון.

מנחם מעניק ייעוץ משפטי וליווי שוטף ל מוסדות להשכלה גבוהה בתחום האקדמאי והמנהלי ובכלל זה התקשרויות ,הסכמים ו מכרזים לפרויקטים של בניה בהיקפים נרחבים , התקשרויות עם תורמים ופעילויות של אגודות ידידים . ייעוץ משפטי שוטף למלכרים בתחומים שונים . ליווי עיסקאות במקרקעין . טיפול בירושות ועיזבונות .

מנחם משתתף קבוע כיועץ משפטי בחברי נאמנים, ועדי מנהלים, ועדות כספים, ועדות השקעות, וועדות מכרזים בחברות וארגונים שונים, ובכללם מוסדות השכלה גבוהה ותאגידים מכוח חוק.