בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד בחודש אוקטובר 2020, להלן הוראותיו האופרטיביות של התיקון: […]

המשך...

ביום 21.1.21 פרסמה הרשות המלצות הרשות להגנת הפרטיות היבחנות מרחוק להגנת הפרטיות המלצותיה לעניין קביעת הסדרי היבחנות מרחוק תחת פיקוח אמצעים […]

המשך...

בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 8.9.19 בע"א 9981/17 צויקלר נ' בן נון, נדונה (בין היתר) השאלה האם חברותו […]

המשך...

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בהפ (מרכז) 38543-01-19 תאאר אלזרו נ' המכללה האקדמית בוינגיט בע"מ, בתביעה של סטודנט אשר […]

המשך...

ביום 1.1.19 ניתן תוקף של פסק דין לפשרה במסגרת תובענה ייצוגית ת"צ 56428-05-16 פינברג ואח' נ' בית בכפר ביתן אהרון […]

המשך...

בית המשפט המחוזי בת"א דחה (9.1.19), בקשה של אוניברסיטת תל אביב לסילוק על הסף של תובענה ייצוגית שהגיש סטודנט לתואר […]

המשך...

לפני מספר ימים (01.01.2019) נכנס לתוקפו החוק המגביל את השימוש במזומן ובהמחאות. בהתאם להוראות החוק חל איסור (בין היתר) על […]

המשך...

בהמשך לרשימה שפרסמנו כאן באתר, בעניין הצעת החוק לתיקון חוק זכויות יוצרים בנוגע ליצירות יתומות, אנו מעדכנים כי תיקון זה […]

המשך...

על פי התיקון לסעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (אשר מכונה "חוק הספאם") לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות, […]

המשך...

חברי ועדת המכרזים נדרשים לרענן מספר היבטים רוחביים הקיימים בדיני המכרזים החלים על מוסדות השכלה גבוהה (ועל תאגידים מכוח חוק), […]

המשך...

דצמבר 2018: בעקבות פנייתנו לרשות המסים בעניין דרכי ההשקעה של כספי מלכ"רים עדכנה רשות המסים את הנחיותיה (חוזר 9/2015) בעניין […]

המשך...

בשאלה זו מבקשת לעסוק עתירה שהוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בירושלים. העתירה הוגשה בידי עו"ד שמואל פיינגולד (עת"מ 14732-08-18 פיינגולד […]

המשך...

ביום 1.11.18 חתמה שרת המשפטים על תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשע"ח -2018 ומכוחן הוחלו – מעתה באופן רשמי – […]

המשך...

בפסק דין מיום 14.10.18 בעת"מ 24764-07-17 מטרופולי-נט בע"מ נ' עיריית כרמיאל ואח' (פורסם בנבו), קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי […]

המשך...

ביום 9.7.18 עבר בקריאה שנייה ושלישית חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018, אשר באופן תקדימי וחריג מתערב בתכני לימוד אקדמיים […]

המשך...

מאת:  עו"ד אופיר כץ מלכ"רים – הגדרות מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח. התאגידים המלכ"ריים הפועלים בישראל: –עמותה –חברה לתועלת […]

המשך...

מאת: עו"ד נילי שגיא הכלל: חובה לברר מיהו בעליה של יצירה טרם עושים בה שימוש מהי "היצירה" שעליה מגן החוק (סוגי […]

המשך...

נילי בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (שנת 2002) בעלת תארים LL.B. LL.M (בהצטיינות יתרה), עם התמחות במשפט מסחרי וכן מוסמכת […]

המשך...

מנחם בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן (שנת 1994) בעל תואר LL.B., חבר לשכת עורכי הדין בישראל (שנת 1995) ונוטריון. […]

המשך...

יאיר הוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים, בעל תואר LL.B., חבר לשכת עורכי הדין בישראל (משנת 1991) ונוטריון. יאיר […]

המשך...

אופיר הוא מייסד המשרד בירושלים ובתל אביב ועומד בראשם של שני המשרדים. אופיר הוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים, […]

המשך...

לפני פסק הדין בעניין רב בריח (ע"א 1636/98 רב בריח בע"מ נ' בית מסחר לאביזרי רכב חבשוש) (להלן: עניין "רב […]

המשך...

החלטתם להקים אתר אינטרנט, אפילו חשבתם על שם מתחם (Domain name), הלכתם לחברה שמקימה אתרים, שילמתם דמי הקצאת שם מתחם […]

המשך...

לאחרונה (7.9.18), פסק בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופט דרורי [תא (י-ם) 55503-09-14‏ ‏ מנחם כהן נ' יוסף עופר], בפסק […]

המשך...

לפני כחודש (ביום 25.7.18) נחקק התיקון הראשון לחוק הדיור המוגן, שעניינו – הנושא הסבוך של בטוחות להבטחת כספי הפיקדון אותם […]

המשך...

במסגרת הצעת החוק לתיקון חוק זכויות יוצרים, עלתה לדיון ראשוני בועדת הכלכלה (25.7.18), הצעת חוק מתבקשת ביותר, בסביבת התביעות הסחטניות […]

המשך...

בתביעה בגין הפרת הזכות המוסרית, קבע בית המשפט[1], כי הפרת הזכות המוסרית של התובע, באי מתן קרדיט על שמו במשדר […]

המשך...

בשורת פסקי דין מהעת האחרונה (ביחס לחלקם טרם חלף המועד להגשת ערעור וייתכן שהפסיקה עוד תתהפך), עשו בתי המשפט, שימוש […]

המשך...

בית המשפט העליון[1] נדרש פעם נוספת לסוגיה של פגם בערבות, במקרה שבו הוגשה ערבות מטיבה בתאריך תוקפה (הערבות שנפסלה עמדה […]

המשך...

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירת מציעות שזכו במכרז פומבי למתן שירותי אחסון ומכירת כלי רכב ומיטלטלין לרבות הובלה/גרירה ו/או […]

המשך...

מכוח סעיף 17 לחוק הדיור המוגן נחקקו לפני מספר חודשים, תקנות בעניין הפירוט אותו יש לכלול במסגרת מסמך הגילוי (המסמך […]

המשך...